Tại sao ảnh hưởng trên chức năng tình dục lại khác nhau giữa các thuốc chẹn ALPHA

13/06/2022
406 views
350 likes

VIDEO DESCRIPTION

#AskTheExpert TẬP 6: TẠI SAO ẢNH HƯỞNG TRÊN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC LẠI KHÁC NHAU GIỮA CÁC THUỐC CHẸN ALPHA Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt (BPH: Benign prostatic hyperplasia) là một tình trạng phổ biến ở nam giới lớn tuổi với nhiều ảnh hưởng lên

QUESTION & ANSWERS